Polityka jakości

"... certyfikacja ISO 9001 daje nam przewagę konkurencyjną na rynku globalnym, szczególnie kiedy coraz więcej krajów akceptuje standardy ISO."

Frederick W.Smith

Jakość to najkrócej mówiąc "zgodność z wymaganiami", a wymagania to m.in. specyfikacja techniczna, klasa wyrobu czy usługi oraz cena. Każdy nasz klient akceptując cenę płaci nam, oczekując w zamian produktu o określonych wymaganiach oraz obsługi zgodnej ze standardami światowymi.

Chcąc zapewnić naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie oraz oferując im towary zgodne z obowiązującymi normami, spełniającymi wszystkie ich wymagania oraz chcąc uzyskać prestiż i wiarygodność w oczach partnerów handlowych przystąpiliśmy w kwietniu 2002r. do grona przedsiębiorstw mogących się pochwalić certyfikatem jakości ISO 9001. Certyfikat ten świadczy o wysokim poziomie oferowanych usług i towarów.

Uzyskany przez nas w 2002 roku certyfikat, został nadany przez Polski Rejestr Statków. Po pozytywnej ocenie w trakcie audytu recertyfikującym,certyfikat został przedłużony na kolejne lata i obowiazuje do 14.04.2014 roku obejmując swoim zakresem certyfikacji:

HANDEL HURTOWY l DETALICZNY ARTYKUŁAMI CHEMICZNYMI,
W TYM NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Klienci coraz częściej zwracają uwagę na fakt, czy ich bezpośredni dostawca spełnia określone warunki. Fakt posiadania przez producenta certyfikatu ISO niewiele daje klientowi, jeżeli pośrednik opóźnia dostawy, czy też w razie problemów związanych z produktem podaje mu numer telefonu do fabryki. Natomiast posiadanie przez pośrednika certyfikatu ISO daje klientowi poczucie większego bezpieczeństwa na drodze zawieranych transakcji, gdyż system certyfikacji narzuca na niego obowiązek stosowania wewnętrznych kryteriów doboru, ciągłego doskonalenia i kontroli, co daje klientowi gwarancje jakości.

Nasza firma postanowiła zdobyć ten certyfikat. Podstawową naszą zasadą jest troska o dobrą i fachową obsługę Klientów i wyeliminowanie z nieświadomego obrotu towarowego towarów o niepełnej wartości. Przyjmując założenia Polityki Jakości w naszej Spółce ustalone zostały cele w zakresie jakości, stanowiące kluczowe zagadnienia w programie ISO 9001. Do najważniejszych naszych celów zaliczamy przede wszystkim program skupienia uwagi na Kliencie, który ma w pełni zaspokoić jego potrzeby i oczekiwania na wszystkich etapach działalności naszej firmy.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta liczymy na szeroką współpracę z Państwem, zarówno w sferze handlowej, jak też doskonalenia świadczonych przez nas usług. Wszelkie uwagi, które zostaną do nas skierowane będą zawsze dogłębnie rozpatrywane i żadna z nich nie pozostanie bez odpowiedzi. Pozwoli nam to na stałe podnoszenie jakości obsługi oraz oferowania coraz to lepszych produktów.