O firmie

Przedsiębiorstwo nasze działa na rynku od 1945r. W wyniku zmian organizacyjnych i rozwojowych, od maja 1997r., działa pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne ” Chemia – Katowice” S.A. jako firma prywatna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000134662, wpis: 21.X.2002r. Kapitał zakładowy: 4140 000 zł, Kapitał wpłacony: 4140 000 zł. NIP: 954-00-14-559, Regon: 272391478