Siedziba spółki

P.H.P. „Chemia-Katowice” S.A.
40-601 Katowice, ul. Kolejowa 19

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel. 32 252-85-09
fax. 32 204-64-69
e-mail: sekretariat@chemiakatowice.com.pl


Sekcja Zaplecza Technicznego i Administracji
Kierownik Sekcji:
Zbigniew Zięba 606 260 047
e-mail: zieba@chemiakatowice.com.pl

Ewa Bedla 32 204-62-00
e-mail: administracja@chemiakatowice.com.pl


Dział Finansowo- Księgowy
e-mail: ksiegowosc@chemiakatowice.com.pl

Kierownik:
Danuta Młotek 32 204-64-39

Zastępca Kierownika:
Teresa Mitko 32 204-62-01

Księgowość Zakupu:
Katarzyna Osada - 32 204-64-49
Grażyna Olearka

Księgowość Sprzedaży:
Danuta Sklorz - 32 204-64-59
Mateusz Młotek


Kadry i płace
Beata Zwolińska 32 608-03-44
e-mail:rachuba@chemiakatowice.com.pl