Siedziba spółki

P.H.P. „Chemia-Katowice” S.A.
ul. Bracka 28, 40-858 Katowice

tel. 32 204 64 39
tel. 32 204 64 59
e-mail: ksiegowosc@chemiakatowice.com.pl