Kontakt z akcjonariuszami » OGŁOSZENIE - dematerializacja akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002r wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj.  ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice, w dniach roboczych  w godzinach 8.00 – 15.00.