Newsletter

Chemia organiczna » rozpuszczalniki organiczne

  • aceton

  • octan etylu

  • metanol techniczny

  • alkohol izopropylowy

  • czterochloroetylen