Newsletter

Promocje » powierzchnie magazynowe i place składowe do wynajęcia

Posiadamy do wynajęcia:

- pomieszczenia magazynowe o łącznej pow. do 3 tys. m2 w cenie od 6,00 zł/m2

- place składowe o łącznej pow. do 8 tys. m2 w cenie od 2,00 zł/m2.

Obiekt ogrodzony.

Dogodne warunki komunikacyjne - trasa szybkiego ruchu, autostrada (E1, A4)

więcej informacji