Odczynniki » odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne

W ofercie posiadamy bogaty wybór odczynników chemicznych czystych oraz czystych do analizy, produkcji krajowej i zagranicznej,  producentów takich jak  Chempur, Poch, Stanlab, Merc i innych; są to m.in.:
 • kwasy

 • zasady

 • alkohole

 • rozpuszczalniki

 • roztwory buforowe

 • roztwory mianowane

 • odważki analityczne

 • barwniki

 

 • bibuły i sączki filtracyjne

 • papierki wskażnikowe

 • żele krzemionkowe