Chemia nieorganiczna » sole techniczne

 • siarczany: miedzi, niklu, magnezu, sodu

 • chlorki: amonu, wapnia, potasu, magnezu

 • węglan sodu (soda amoniakalna - lekka)

 • kwaśny węglan sodu

 • węglan wapnia (kreda strącona)

 • azotyn sodu

 • fosforan trójsodowy

 • czteroboran sodu

 • bezwodnik kwasu chromowego

 • pirosiarczyn sodu

 • siarczyn sodu