» Tworzywa Sztuczne

Tworzywa sztuczne zwane polimerami, wytwarzana są w wyniku polireakcji z produktów chemicznej przeróbki węgla ropy naftowej i gazu ziemnego lub polimerów naturalnych, uzyskiwanych przez chemiczną modyfikację produktów pochodzenia naturalnego (celuloza, kauczuk, białko). Zwykle zawierają określone dodatki barwników lub pigmentów, katalizatorów, napełniaczy, zmiękczaczy (plastyfikatorów), antyutleniaczy .

Rodzaje tworzyw sztucznych:
Z uwagi na własności tworzyw dzielimy je na:
- termoplastyczne
- termoutwardzalne
- chemoutwardzalne

Tworzywa termoplastyczne – miękną podczas ogrzewania i w tym stanie mogą być kształtowane. Ochłodzenie powoduje ich stwardnienie i zachowanie nadanego kształtu, przy czym proces ten można przeprowadzać wielokrotnie.

Cechy i zalety tworzyw sztucznych
 Do szczególnych cech i zalet tworzyw sztucznych, którym zawdzięczają one tak szerokie rozpowszechnienie, należy zaliczyć przede wszystkim:
- łatwość formowania wyrobów o skomplikowanych kształtach w ostatecznej postaci,
- stosunkowo dużą, a w wielu przypadkach bardzo dużą odporność chemiczną,
- dobre właściwości mechaniczne i często doskonałe właściwości elektryczne (elektroizolacyjne),
- małą gęstość i związany z tym najczęściej bardzo korzystny stosunek wytrzymałości mechanicznej do gęstości,
- możliwość łatwego otrzymywania wyrobów o estetycznym wyglądzie (barwa i połysk),
- możliwość barwienia i uzyskiwania wyrobów przezroczystych.

Zastosowanie tworzyw sztucznych
Dzięki właściwościom fizycznym i chemicznym tworzywa sztuczne mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Są coraz częściej stosowane zamiast innych droższych materiałów, dzięki czemu nowoczesne produkty są tańsze, lżejsze i często mają lepsze własności wytrzymałościowe.